Sosialt

Kongressen går over tre dager, så det er også en sosial arena for å treffe andre fysioterapeuter, både nye og gamle bekjente. 

Kontakt:

Fysioterapikongressen@fysio.no