Praktisk info

Årets kongress ble avholdt 12.-14 februar 2018
Sted: Norges Varemesse, Lillestrøm

Fysioterapikongressen skal være en arena for faglig oppdatering og inspirasjon når det gjelder utvikling av fysioterapikompetanse og fysioterapeutrollen i en helsetjeneste i endring. NFF ønsker at møteplassen vil bidra til identitetsbygging på tvers av fysioterapeutenes ulike interessefelt, og samtidig synliggjøre fysioterapeutenes betydning utad.

Kongressen vil også være en arena hvor forskning og systematisk fagutvikling innen fysioterapi kan synliggjøres. 

Kontakt:

Fysioterapikongressen@fysio.no